ÚPRAVA TRX ALINCO DR-635T/E pro pásmo PMR

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!! JESTLI SE TI KLEPOU RUCE A / NEBO NEUMÍŠ PÁJET, JDI OD TOHO !!!

Autor tohoto postupu nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které si při úpravě TRX způsobíš. Publikovaný postup je pouze ilustrační povahy.

Proč je třeba DR-635ku upravovat? Je to transceiver, který je určený pro provoz v radioamatérském pásmu kmitočtů. Kromě toho dovede přijímat i WFM vysílání rozhlasu. Koho by to zajímalo, dávám sem tabulku s parametry:

Frekvenční rozsah TX (Vysílání)

144-146  /  430-440 MHz

Frekvenční rozsah RX (Přijímač)

144-146  /  430-440  /  87,5-107,995 MHz

Výkon PA

VHF přepínatelný 5W / 20W / 50W   -   UHF přepínatelný 5W / 20W / 35W

Modulace

16K0F3E (FM), 8K50F3E (NFM), WFM (pouze RX)

Kmitočtový rastr

5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 kHz

Počet paměťových pozic

200 alfanumericky pojmenovaných

Právě možnost vysílat úzkopásmovou FM modulací mě přivedla na myšlenku zkusit použít tento TRX i pro pásmo PMR.

Platné všeobecné oprávnění  VO-R/3/07.2005-16 k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení PMR 446 nedovoluje používání jiných stanic než těch, které jsou pro pásmo PMR vyrobeny a homologovány. Jiné stanice není možné použít pro vysílání, ale  POUZE PRO EXPERIMENTÁLNÍ A DX PŘÍJEM.

PRO VYSÍLÁNÍ NA KMITOČTECH 144-146MHz a 430-440MHz musíte být držitelem oprávnění k obsluze amatérské vysílací stanice a musíte mít přidělený volací znak "OK"! Pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete POUZE POSLOUCHAT !!!

Kdo nemá verzi 635T, ale 635E, musí modifikovat. Střihne drátek. Tentokrát modrý. Nové parametry naskočí po RESETu a jsou tady opět seřazeny do tabulky:

Frekvenční rozsah TX (Vysílání) 144-148  /  430-450 MHz
Frekvenční rozsah RX (Přijímač) 108-174  /  335-480  /  87,5-107,995 MHz
Výkon PA VHF přepínatelný 5W / 20W / 50W   -   UHF přepínatelný 5W / 20W / 35W
Modulace 16K0F3E (FM), 8K50F3E (NFM), WFM (pouze RX), RX také AM v AIR bandu 
Kmitočtový rastr 5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 kHz
Počet paměťových pozic 200 alfanumericky pojmenovaných

Ano, už je tam i rozsah kmitočtů pro PMR pásmo. Není však k dispozici rastr 6.25kHz. Ale tady by neměl být problém, neboť lze ladit PMR kanály aproximačně a chyba VFO +/-1.25kHz je v toleranci. Ladíme tedy podle tabulky:

Kanál

Frekvence

5kHz-Rastr

Odchylka k PMR

1

446.00625

446.0050

+1.25 kHz

2

446.01875

446.0200

-1.25 kHz

3

446.03125

446.0300

+1.25 kHz

4

446.04375

446.0450 

-1.25 kHz

5

446.05625

446.0550

+1.25 kHz

6

446.06875

446.0700

-1.25 kHz

7

446.08125

446.0800 

+1.25 kHz

8

446.09375

446.0950

-1.25 kHz

Vysílací mód přepneme do NFM režimu (úzkopásmová FM modulace) a vysíláme. Na kontrolní PMR je to v pořádku, pouze příjem na PMR kanálech je bez selektivity. Relace na (třeba) 4. kanálu je slyšitelná i na 3. a 5. Sakra jak to, když je to přepnuté do NFM? Ve schématu jsou na 2. MF filtry dva včetně přepínacích obvodů signálem UW/N. Jenže pohled s lupou do schématu a je to jasné. Polovina součástek nese místo hodnoty symbol "NC" - Not Connected. Úzký filtr není osazený a i přepínací elektronika je vynechaná. NFM tedy funguje pouze směrem "ven". Totéž platí pro VHF sekci. Takže jediná možnost je - rozebrat to a filtr vyměnit za užší.

 

Postup rozebírání TRX uvedu pomocí fotografií. Pouze poznamenám, že plošný spoj je v odlitku skříně připevněn dvěma šrouby stabilizátoru a NF zesilovače, čtyřmi šrouby tranzistorů v PA vysílače, dvěma šrouby s metrickým závitem M3 a třinácti (číslicí 13!) samořeznými šrouby. Ten třináctý je trochu "zašitý", ale hledejte si ho jako já - HI. Dále je třeba odpájet konektor antény a odpojit ventilátor a reproduktor (konektory). DPS potom vyjede ze skříně jako po másle. Filtr opatrně odsajete, vyjmete a vložíte nový, užší. Originální filtr TOKO ALFYM455E má šířku pásma +/- 7.5kHz což je pro kanálovou rozteč na 70 cm (25kHz) vyhovující. Osadil jsem filtr MURATA CFWLB455KGFA-B0, který má šířku pásma +/- 4.5kHz, takže vyhoví i pro kanálovou rozteč PMR, která je 12.5kHz. Monitorováním provozu na 70cm pásmu jsem usoudil, že zkreslení nf signálu nejsem schopný subjektivně posoudit (i když bych určité zhoršení zcela jistě naměřil) a je nepostřehnutelné. PMR kanály jsou nyní perfektně oddělené.

POZOR !!! Pokud budete chtít i pro VHF užší filtr, tak pro VHF sekci je 2. MF kmitočet 450kHz. Pro UHF sekci to je 455kHz.

Takže fotky:

 

 

 

 

Na posledním obrázku jsou hezky vidět neosazené pozice "úzkých filtrů" - vlevo pro VHF, uprostřed pro UHF. Přepínací elektronika patří z druhé strany DPS. Nechtělo se mi do toho hned, ale jednou jí doosadím a všechno se bude přepínat z panelu tlačítkem WIDE/NARROW.

Nyní zbývá dořešit problém výstupního výkonu, který chci nastavit tak, aby pro Lo režim  byl místo 5W pouze asi 0.5-1.0W pro QRP provoz. Toto nastavení se však děje v jednotce čelního panelu, která má svůj vlastní procesor a s procesorem v hlavní jednotce komunikuje po sériovém interfejsu. Až na to přijdu, tak to sem napíšu.

Platné všeobecné oprávnění  VO-R/3/07.2005-16 k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení PMR 446 nedovoluje používání jiných stanic než těch, které jsou pro pásmo PMR vyrobeny a homologovány. Jiné stanice není možné použít pro vysílání, ale  POUZE PRO EXPERIMENTÁLNÍ DX PŘÍJEM.

Celá tato anabáze mě přivedla na myšlenku, proč mi někdy prolézají silnější stanice do sousedních kanálů u ručky DJ-S45CQ. Zkusil jsem vyměnit filtr na 2. MF za "o číslo" užší, tedy "G" za "H" a je také pokoj. Selektivita je nyní velmi dobrá i na této staničce.

Jak jsem slíbil, našel jsem postup jak nastavit nižší výkon pro pásmo PMR.

SLOUŽÍ POUZE PRO VAŠÍ INFORMACI, K NIČEMU VÁS NENAVÁDÍM, K NIČEMU VÁS NENUTÍM, KDYŽ SI NĚCO POKAZÍTE, MÁTE SMŮLU. KDO ČTE DÁL POKRAČUJE NA VLASTNÍ RIZIKO.

TENTO POSTUP JE VRATNÝ DO PŮVODNÍHO STAVU.

Co k tomu budete potřebovat? Tak především umělou zátěž 50 Ohmů, VF sondu z Ge diody GA206 se zátěží 680 Ohmů a analogový voltmetr s rozsahem 10 a 50V. Umělou zátěž připojíte k anténnímu konektoru DR-635ky a připojíte zdroj 12V. Nyní můžete TRX zapnout.

Nastavte pásmo UHF a VFO na kmitočet 446.0450MHz (naše oblíbená PMR4). Nastavte výstupní výkon na Lo a modulaci Narrow. Toto vše uložte do paměti na pozici 05 (to je důležité!)

Nyní TRX zamkněte LOCK (na displeji je symbol klíče).

Stiskněte postupně BAND, CALL, MHz, MHz, TS/DCS, H/L, H/L (MHz a H/L opravdu dvakrát!). TRX přejde do servisního režimu pro nastavení různých parametrů.

Hlavním voličem navolte pozici 05 a na displeji byste měli vidět:

05  446.045  UHF-LO

Po zaklíčování naměříte na voltmetru asi 12 - 13V a displej ukáže na místě paměťové pozice hodnotu 5E (mě jí ukázal, ale toto nastavení může být kus od kusu jiné). Tuto hodnotu si poznamenejte, pro pozdější referenci nebo rekonstrukci původního stavu. Displej vypadá takto:

5E  446.045  UHF-LO

Při trvale zaklíčovaném vysílači otáčejte hlavním voličem vlevo, dokud na voltmetru nebude napětí asi 8-9V. V mém případě to bylo při hodnotě 3E. Displej v tu chvíli ukazuje:

3E  446.045  UHF-LO

Odklíčujte a stiskněte FUNC, pípnutí signalizuje zápis do paměti. Na displeji je opět:

05  446.045  UHF-LO

JINÉ PARAMETRY NEMĚŇTE !!! ROZHODÍTE SI CELOU STANICI !!!

Nyní TRX vypněte, stiskněte a držte CALL a k tomu TRX znovu zapněte. Tím jste stanici vymanili ze servisního režimu. Bez tohoto triku by stanice po zapnutí byla opět zpět v servisním režimu!

Jednoduchým výpočtem si ověříte kolik asi nyní dává vaše DR-635 do antény na kmitočtech PMR pásma v režimu Lo.

P = U*I = U2/R = 92/50 = 1.62W

Přesně to samé dává DJ-S45CQ při napájení z externího zdroje 5V do té samé umělé zátěže.

POUHÝM OMEZENÍM VÝSTUPNÍHO VÝKONU VŠAK STÁLE NESPLŇUJETE PODMÍNKY VO-R/3/07.2005-16 ALE PŘI EXPERIMENTECH NEBO NUTNOSTI KOMUNIKOVAT S PROTISTANICÍ V PÁSMU PMR JIŽ NEVYZAŘUJETE PŘEHNANÝCH 5W.

Hodně hezkých QSO a

73! Franta CV