VÍTEJ, KDO V DOBRÉ VŮLI (NĚČEMU SE NAUČIT) PŘICHÁZÍŠ


POKUD SI MYSLÍŠ, ŽE PMR JE JENOM HRAČKOU PRO TVÉ DĚTI, MÁŠ PRAVDU JENOM Z POLOVINY A MĚL BYS PŘEČÍST ASPOŇ ÚVOD


1. ÚVOD

Personal Mobile Radio (PMR) v Evropské unii, také jako Family  Radio Service (FRS) v severní Americe, jsou radiokomunikační systémy, které používají ruční stanice

Před dovozem byť i levných stanic FRS z USA vás varuji, neboť jejich frekvenční rozsah nesouhlasí s kmitočtovým plánem pro Evropskou unii a naopak, Evropské stanice PMR nesmíte používat v USA !!!

Přestože jsou tyto komunikátory povoleny k provozu ve většině zemí Evropy a lze je provozovat bez dalších poplatků a povolení kýmkoliv bez omezení, jsou pro ně stanovena pravidla, která výrobcům diktují parametry, jež musí stanice splňovat a uživatelům podmínky, za kterých tyto stanice mohou volně používat jak k práci, tak pro zábavu nebo výuku. Tato pravidla jsou pro každou zemi stanovena národním povolovacím orgánem, kterým je pro Českou republiku ČTÚ (Český Telekomunikační Úřad) a pravidla jsou vydána v dokumentu

Všeobecné oprávnění VO-R/3/07.2005-16

 Dokument má jenom tři stránky a je dobré si to přečíst. Najdete tam totiž v článku 2 odst. f tuto formulaci:

Provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílajícími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi PMR 446. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou.

Nelze se tedy dožadovat nekompromisně uvolnění některého kanálu jenom proto, že zrovna já a zrovna nyní na něm chci vysílat. Pokud je kanál obsazený (již na něm probíhá jiná komunikace), musíte si najít jiný kanál, který je volný, nebo se pokusit slušně se domluvit na uvolnění. Pokud je na zvoleném kanálu klid, chvilku poslouchejte, zda jste se náhodou nestrefili do pauzy v probíhající komunikaci, případně se dotažte známou frází "... je tento kanál volný?"

NIKDY DO KANÁLU NEPROZVÁNĚJTE

Prozvánění svědčí o naprosté neznalosti obsluhy neboť nikdy nezvoníte jenom na svou protistanici, ale na frekvenci kanálu obecně, tedy na všechny stanice, které na tomto kanálu zrovna poslouchají a jsou ve vašem dosahu. Přestože může stanici používat kdokoliv, nemůže vysílat cokoliv. Stanice PMR může být použitá jen k přenosu mluveného slova, viz článek 2 odst. c.

Stanice jsou určeny pouze pro hlasovou komunikaci. *)

Neměli byste tedy vysílat jakékoliv digitální přenosy, hudbu a jiné pazvuky včetně (vy)trvalého prozvánění. Pokud na někoho takového na pásmu narazíte, jedná se většinou buď o

Apeluji na vás, nebuďte jako oni

... buďte lepší, buďte inteligenčně i morálně nad nimi, chovejte se stejně slušně, jakoby jste byli v lepší společnosti a ne v morální žumpě. Uvědomte si, že nedržíte v ruce mobilní telefon, ale transceiver, který vše co říkáte vysílá volně do éteru a kdokoliv vás může slyšet. K tomuto fenoménu mám také několik bodů:

VOLAČKA NESMÍ BÝT ZAMĚNITELNÁ S RADIOAMATÉRSKOU CALL !!! To znamená, že nesmí začínat OK[číslo] nebo OL[číslo]

Schopnost udržet komunikační tajemství na veřejném pásmu svědčí o vaší inteligenci a morálních kvalitách.

Tolik asi úvodem, abych jenom nemoralizoval, ale až si PMR pásmo vyzkoušíte, pochopíte proč jsem si tento úvod nemohl odpustit.

__________________________________________

*) Co se týká vysílání digitálního "paketu", tak tato novelizace VO to sice zakazuje, ale dřívější to povoluje. Avšak je tu rozpor. Ve směrnici EU ERC RECOMMENDATION (00)02 je jasně napsáno "voice, data, DPMR" - sekce EXPLANATORY MEMORANDUM oddíl BACKGROUND odstavec druhý. Co z toho vyplývá? Že za hranicemi ČR, tedy jinde v EU, datové přenosy na PMR pásmu smíte provozovat. U nás však ne a ČTÚ by se měl zabývat tím, aby text VO sesouhlasil se směrnicí EU. Děkuji Martinovi Žatec (OK1MJO) za tento důležitý podnět a doplnění dokumentů. Vyrábí se již i PMR stanice, kde je prvních 100kHz pro 8 hlasových kanálů a dalších 100kHz pro 16 digitálních. Je to  třeba ICOM IC-F4029SDR.

TO VŠAK PROBOHA NIC NEMĚNÍ NA NEPROZVÁNĚNÍ DO KANÁLU !!!


2. Provoz

V tomto odstavci vám řeknu několik poznámek k provozu na pásmu PMR, jak navázat spojení, jak toto spojení udržet po celou dobu jeho trvání, jak ... ale to se postupně dozvíte.

Omezení - z hlediska licencí, povolení a poplatků nejsou žádná. Existují však omezení technická. PMR stanice je ruční přístroj, který je vybavený pevnou anténou, pracovním rozsahem kmitočtů v pásmu UHF (446.00625 - 446.09375MHz) a výkonem 0.5W e.i.r.p. **) Největším omezením dosahu takové stanice je způsob šíření vyzářené energie prostorem. Elektromagnetické vlny o takto vysokém kmitočtu se jen málo ohýbají okolo překážek (budovy, les, terénní převýšení), takže v náročném členitém prostředí (zastavěné území obce, hluboká údolí, hustý les) se budou šířit jenom neochotně a může se stát, že zjistíte dosah jenom v řádu stovek metrů i když výrobce deklaruje dosah až 3km! To je dané fyzikálním principem šíření UHF a nic s tím nenaděláte. Takto vysoký kmitočet se prostě šíří nejlépe cestou přímé viditelnosti mezi stanicemi. Jinými slovy, mezi stanicemi by neměla být vysoká nebo masivní překážka. Pokud však vynesete stanici na kopec, nejlépe bez lesního porostu na vrcholu, zjistíte, že můžete běžně komunikovat i s velmi vzdálenými stanicemi na podobných stanovištích. Překlenutá vzdálenost desítky km až 300 km je potom zcela reálná.

Ještě jedno omezení však musíte akceptovat. Spojení se staničkami PMR je SIMPLEXNÍ - znamená to, že mluvit může vždy jenom jeden a ten druhý musí poslouchat! Nelze si skákat do řeči.  Když zaklíčujete (stisknete a držíte PTT tlačítko) v duchu si řekněte "jednadvacet" než začnete mluvit. Protistanice tak získá čas na nahození přijímače. Když hovor skončíte, tlačítko PTT uvolněte. Nyní je váš přijímač schopný přijímat signál z protistanice. Když tato domluví, odpočítejte si v duchu "jednadvacet dvaadvacet" než opětovně tlačítko PTT stisknete. Tím dáte čas třetím stanicím dát vám o sobě vědět (viz dále v textu).

Pokud si nedáte po zaklíčování tu "jednadvacet" pauzu, bude vaše komunikace vypadat asi takto:

  A:"...k se máš?" B:"...ře" A:"...děláš?" B:"...c" A:"...oj!"

Jak zahájit provoz - jednoduše. Naplánujte si výlet na vhodný kopec ve svém okolí, nejlépe o víkendu v sobotu, v době mezi 12:00 a 13:00. V této době totiž bývá největší aktivita nadšenců pro pásmo PMR a trvá asi 3 - 5 hodin (podle počasí, roční doby a počtu stanic na pásmu). Vezměte si s sebou poznámkový blok, obyčejnou měkkou tužku (píše vždy narozdíl od propisovaček), občerstvení a samozřejmě PMR stanici s nabitými akumulátory.

Vyberte si kanál (třeba 4 nebo jakýkoliv jiný volný) a chvíli poslouchejte. Doporučuji zapnout funkci MONITOR. Stanice sice šumí, ale zaslechnete i velmi slabé vysílání. Pokud je kanál prázdný, neslyšíte žádnou komunikaci, můžete zahájit provoz vysláním všeobecné výzvy. Všeobecné proto, že chcete komunikovat s kýmkoliv, kdo je na pásmu. Asi takto:

VŠEOBECNÁ VÝZVA, VŠEOBECNÁ VÝZVA, ZDE TONDA LEDEČ. MÁTE ZÁJEM O SPOJENÍ?

Nyní asi 10 - 15 sekund posloucháte, jestli se vám někdo neozve. Pokud je stále ticho, výzvu opakujte. Pokud vaše volání někdo zachytí, ozve se přibližně tímto způsobem:

TONDO LEDEČ ZDE FRANTA CV, BEREŠ MĚ?

Poznámka - Tonda Ledeč zde zastupuje vaší volačku (musíte si jí určit sami - viz výše) a Franta CV je volačka protistanice, která vaší výzvu zachytila. Vy odpovídáte takto:

FRANTO CV JÁ TONDA LEDEČ, BERU TĚ RÁDIO x, MOJE QTH JE aaa. MAJK NA TEBE.

Všimněte si - první dáváte volačku protistanice, za ní dáváte volačku svojí. Pokud nemáte ve volačce své jméno, je vhodné se představit slovy JMENUJI SE ... Výraz "RÁDIO x", kde x je číslo od 1 do 5 se nazývá REPORT. REPORT protistanici sděluje, jak je u vás slyšet (5 znamená "naprosto čistě", 4 "čistě", 3 "srozumitelně", 2 "v šumu ale čitelně", 1 "v šumu, obtížně čitelně"). Dále výraz "MOJE QTH JE aaa" sděluje vaší polohu. Místo "aaa" řeknete název kopce odkud vysíláte, nebo jméno rozhledny, prostě vaší polohu. Někdy můžete předat informaci o počasí, zvlášť při komunikaci na větší vzdálenosti (jednoduše - oblačnost, teplota, síla větru). "MAJK NA TEBE" je fráze, kterou předáváte komunikaci na druhou stranu. Můžete však říci také třeba "přepínám" nebo tak něco. Po tomto sdělení vám protistanice vyšle třeba toto:

TONDO LEDEČ FRANTA CV, MÁŠ TU RÁDIO 5, MOJE QTH MĚDĚNEC 910M. STANICE ALINCO DJ-S45CQL S EXTERNÍM ZDROJEM 5V. JAKOU STANICI MÁŠ TY? PŘEPÍNÁM.

Během této relace si zapíšete: ČAS, VOLAČKU, REPORT (který jste mu dali vy!) a jeho QTH. Tím je uskutečněno regulérní spojení i kdyby jste se potom ztratili třeba v rušení. Dále pokračujte volně v komunikaci tak dlouho, jak vás to oba bude bavit. Je vhodné, abyste však asi tak 1x za 5 minut řekli své volačky. Slouží to pro ostatní na pásmu k orientaci kdo je kdo. Během předávání mikrofonu nechávejte mezi relacemi asi tak 2 sekundy pauzu, abyste umožnili dalším vstoupit do vašeho spojení a udělat si spojení s vámi nebo protistanicí nebo jen s vaší pozicí (jste-li od něj exoticky daleko). Vaše komunikace zcela určitě přiláká další zájemce o spojení a za chvíli bude na pásmu celkem rušno. Pokud budete vy chtít vstoupit do již probíhajícího spojení, ... čtěte dále.

Jak vstoupit do již probíhajícího spojení - jednoduše. Vyčkáte si na pauzu při předávání majku, zaklíčujete stanici a řeknete:

BREJK

Uvolníte PTT a posloucháte. Většinou poběží jejich komunikace dál, ale nedejte se odradit, na 99% o vás vědí (pokud vás aspoň jeden z nich slyší) a možná vám to i naznačí během své relace sdělením:

BREJKU POČKEJ

Až vyřídí ve svém spojení to co musí, vyzvou vás ke vstupu asi takto:

BREJKU POJĎ!

To je signál pro vás, že máte volno a můžete mluvit. Začněte vždy svou volačkou, jednoduše:

TADY JE TONDA LEDEČ

Ten kdo vás přizval do spojení bude pokračovat pozdravem, reportem, polohou a vy mu dáte zpět váš report pro něho a svou polohu. Může se vás dotázat, zda jste slyšeli i jeho původní protistanici a pokud ano, pokusí se předat komunikaci mezi vás. Když byste ji neslyšel, dotáže se u protistanice zda slyšela ona vás. Pokud se stále neslyšíte, udělá vám tzv. "relátko", to znamená, že to co říkáte vy předá tam kde nejste již slyšet a naopak sdělení neslyšitelné stanice předá vám. Taková komunikace zprostředkovaná třetí stanicí se nazývá slangově "relátko" jinak je to spojení typu "VIA". Přímé spojení je typu "DIRECT". Pokud se daří a slyšíte se všichni, můžete zůstat v kroužku všichni tři a probírat témata podle libosti. Pokud však měli původní stanice rozjetou nějakou delší debatu, po dovršení regulérních spojení se rozloučíte, poděkujete a odladíte se lovit na jiném kanálu, nebo prostě jenom posloucháte jejich spojení.

Jak navázané spojení udržet - jednoduše i když to je někdy velmi obtížné. Opět si musíte uvědomit na jaké frekvenci stanice pracuje. Délka vlny je přibližně 67cm a to znamená, že pohyb se stanicí o půl metru může mít fatální následky na sílu přijímaného signálu, zvlášť u vzdálených a tedy slabých protistanic. Pokud tedy takové slabé volání zachytíte nebo jej již dokonce jedete, nehýbejte se z místa! Neotáčejte se okolo osy! Pomalými pohyby stanicí do stran +/- 1m zkuste najít maximální kvalitu signálu. Jak to přijde, ztuhněte. Stanici držte vždy anténou kolmo k obloze, protože PMR stanice vysílají s vertikální polarizací vlny a každé naklopení antény snižuje vstupní napětí naindukované na anténě. Toto napětí je řádově mikrovolty, tedy extrémně až 0.00000015V tedy 15 stomilióntin voltu! Takto slabý signál dokáže přijímač stanice zpracovat. Pomozte mu tedy jak jen to půjde. Někdy stačí kousek popojít a signál "dohledat". Ale to zjistíte sami velmi brzo. Spojení do 100 km jsou většinou bez větších problémů. Pro dokonalé spojení stačí na vstupu přijímače jen 5 uV (pět milióntin voltu!).

Ukončení spojení - je také jednoduché. Může proběhnout třeba takto:

FRANTO CV DĚKUJI TI ZA SPOJENÍ, RÁD JSEM TĚ SLYŠEL A SNAD TO NEBYLO NAPOSLEDY. PŘEJI TI HODNĚ DALŠÍCH SPOJENÍ, BUĎ ZDRÁV A NASLYŠENOU. 73 TONDA LEDEČ.

To rozloučení může být úplně jinak, samozřejmě, ale poznamenám, že kód 73 znamená "srdečný pozdrav", slečně, ženě můžete poslat i 88 ("pusinku") a ona se neurazí, naopak jí to potěší.

Kdo si všímá pozorně zjistí, že to co jsem zde naznačil je tak trochu "opsané" z regulí radioamatérského provozu, včetně zkratek a kódů. Ano, je tomu tak a je to záměrné snažení z mojí strany. PMR stanice je totiž skvělým odrazovým můstkem pro vstup mezi aktivní radioamatéry a svými parametry může dobře sloužit k tréninku získání provozních návyků operátora radiostanice. Význam nejpoužívanějších kódů, zkratek a hláskovací tabulku uvedu dále.

__________________________________________

**) Výkon 0.5W e.i.r.p. je výkon elektromagnetické vlny vyzářené anténou stanice do volného prostoru. Protože každá anténa PMR stanice má určitý "zisk", je skutečný výkon koncového stupně vysílače cca 150 - 250 mWPA. Tím je také dáno, že i tři AAA články vám chvíli vydrží a nejsou nadměrným výkonem nadměrně vyčerpávány. Jak se můžete dozvědět jinde na tomto webu, tak pří výkonu koncového stupně 0.25WPA a zisku antény 3dB, docílíte vyzářeného výkonu přesně 0.5W e.i.r.p.


3. Tuning

Koupíte si auto a po chvíli už pokukujete co a kde na něm vylepšit. Co "vytunit", aby mělo větší výkon, aby bylo komfortnější, aby bylo hezčí. Ne všechny tuningové doplňky jsou v souladu se zákonem, ale přesto - kdo odolá? Stejně je tomu i v případu staniček PMR. Podle zákona smíte takovou stanici provozovat jen s anténou, která je nedílnou součástí stanice (viz článek 2 odst. d).

Kmitočtové pásmo .............. 446,0–446,1 MHz (střed 1. kanálu 446,00625 MHz)

Druh provozu ..................... simplex

Vyzářený výkon .................. maximálně 500 mW e.i.r.p.

Kanálová rozteč ................. 12,5 kHz

Typ antény ........................ integrální

No a právě připojením externí antény se možnosti stanice posunou někam úplně jinam a najednou zjistíte, že máte v ruce za pár stokorun nástroj, se kterým se dá užít hodně zábavy a při tom se naučit mnoho nových věcí. Hromadu jiných úprav lze najít na internetu a nemusí se jednat jen o váš konkrétní model stanice, najdete spoustu inspirací jak se technicky i teoreticky vzdělat.

Takovou úpravu stanice však provádíte pouze pro své studijní účely pro poslech DX (vzdálených) stanic a jste si vědomi, že tím porušujete VO a všechny důsledky z toho plynoucí ponesete jenom vy sami


 4. Hláskovací tabulka a "Q" kódy

"Q" kód je norma, standardizovaná kolekce třípísmenných kódů, které všechny začínají písmenem "Q". Původně byl "Q" kód vyvinutý pro komerční radiotelegrafii, ale později byl převzatý i do jiných rádiových služeb. Přestože byl "Q" kód vytvořen původně pro komunikaci Morseovou abecedou (telegrafní služba), jeho vývoj neustrnul a pokračoval i ve fonii (hlasová komunikace). Aby nedocházelo k chybám a přehmatům, jsou obecně zakázány volací znaky rádiových stanic (profesionálních i amatérských), které začínají písmenem "Q" nebo obsahují sekvenci tří znaků začínající písmenem "Q".

Originální sada "Q" kódů byla vytvořena (asi) roku 1909 v Anglii jako seznam zkratek pro použití na anglických lodích a pobřežních stanicích. Velmi se tím usnadnila komunikace mezi námořnickými radiotelegrafisty hovořícími různými jazyky. To byl důvod, proč byl "Q" kód adoptován mezinárodně. 

Celkem 55 "Q" kódů bylo obsaženo v prvním seznamu, který byl 5.7.1912 začleněn do "Třetí mezinárodní radiotelegrafické konvence" v Londýně a v platnost vstoupil 1.7.1913. Současný "Q" kód je přizpůsobený moderní době a tak je sekvence kódů QAA-QNZ přidělena letecké ***) radiokomunikační službě, QOA-QOZ zůstaly původní lodní a námořní radiokomunikační službě a kódy QRA-QUZ používají všechny ostatní služby včetně nás.

Na fotografii vidíte staršího radiotelegrafistu Johna Phillipse, se svou oblíbenou čepicí Marconiho školy radiotelegrafistů, který sloužil na Titaniku v jeho osudný den. Bylo mu 25 let, jeho kolegovi Haroldu Bridemu 22. Vesměs mladí muži sloužili jako radiotelegrafisté profesionálové. Už tenkrát měli mezi sebou vytvořenou zvláštní řeč, jazyk plný zkratek a idiomů, jazyk kterému kromě telegrafistů nerozuměl nikdo. Vzájemně se oslovovali "OM" jako "Old Man" (dodnes radioamatéry používaná zkratka, která znamená "přítel").

Do dějin telegrafie pak vstoupil jako legenda famózní Philipsův výrok: "GTHOMQRT" což znamenalo "Go To Hell Old Man Shut up I am busy" - Táhni k čertu příteli, přestaň vysílat, jsem zaneprázdněný! Tato "zpráva" byla adresována telegrafistovi německé lodi Frankfurt, když sice jako první slyšel Phillipsovo volání, ale pro vzdálenost 172 mil nemohl Titaniku pomoci. Phillipse potom obtěžoval irelevantními dotazy namísto aby uvolnil frekvenci pro tísňovou komunikaci. Toto a ještě mnoho dalšího se můžete dozvědět zde. Je to strhující, famózní čtení.

__________________________________________

***) Palubní inženýr na nákladních letadlech  to musí umět dodnes, protože na KV pásmu se komunikuje i pomoci Q kódů mezi letadly a na letištích v "rozvojových zemích".

Proč tedy hláskovací tabulku? A proč "Q" kódy? Pouze proto, abyste během provozu na pásmu přesně rozuměli všemu co probíhá spojením. Jsou to mezinárodně zavedené a sjednocené zkratky,  radioamatérské, takže uslyší-li vás i v zahraničí někdo na pásmu a zeptá se vás na QTH, budete "IN" a odpovíte správně. Protistanice vám sdělí třeba:

QRM QRM  QSY 2 QSY 2

což znamená, že váš protějšek má na svém QTH interferenční rušení jinou stanicí nebo více stanicemi a prosí vás, abyste se přeladili na kanál č.2. Tyto kódy byly původně vymyšleny pro telegrafní spojení pomocí Morseovy abecedy, ale protože jsou mezi operátory zažité, používají se i při spojení fónií (hlasem). Takže nejprve "Q" kódy.

QRA Jméno mé stanice je ... QRV Jsem připraven
QRB Vzdálenost mezi námi je ... QRY Na řadu přijdete po ...
QRL Nerušte, jsem zaměstnán. QRZ Volá vás ...
QRM Jsem rušený jinými stanicemi QSB Váš signál má únik
QRN Jsem rušený atm. poruchami QSL Potvrzuji spojení
QRO Zvyšte výkon (z 50mW na 500mW) QSO Navažte spojení s ...
QRP Snižte výkon (z 500mW na 50mW) QSP Mohu zprostředkovat zprávu pro ...
QRQ Vysílejte rychleji QSY Přelaďte se na kanál (1 - 8)
QRS Vysílejte pomaleji QTH Moje stanoviště je ...
QRT Přestaňte vysílat QTR Přesný čas je ...

Hláskovací tabulka slouží k předání důležitých údajů při snížené srozumitelnosti. Hláskujete-li, pak i při zarušení části slova umí zkušený operátor původní slovo rekonstruovat (protože je zná a k záměně nemůže dojít) a zprávu přijme na 99.9% správně. Což se o volné řeči při rušení na pásmu tvrdit nedá. Tak např. příklad shora bychom předali takto:

QUIDO RUDOLF MARIE   QUIDO SVATOPLUK YPSILON DVA _ OPAKUJI QUIDO ...

Tabulka je společná pro české hláskování i mezinárodní hláskování.

A  Adam  Alfa I  Ivan  India R  Rudolf  Romeo
B  Božena  Bravo J  Josef  Juliet S  Svatopluk  Sierra
C  Cyril  Charlie K  Karel  Kilo T  Tomáš  Tango
D  David  Delta L  Ludvík  Lima U  Urban  Uniform
E  Emil  Echo M  Marie  Mike V  Václav  Victor
F  František  Foxtrot N  Norbert  November W  Dvojité Vé  Whisky
G  Gustav  Golf O  Otakar  Oskar X  Xaver  X-Ray
H  Helena  Hotel P  Petr  Papa Y  Ypsilon  Yankee
CH  Chrudim  --- Q  Quido  Quebec Z  Zuzana  Zulu

 Ještě vás to baví? Tak to jste na nejlepší cestě připojit se k nám a toulat se přírodou s PMR stanicí v ruce. Vlastně vám pro začátek stačí toto:

Nabijte baterky, vezměte mapu, najděte nějaký šikovný kopec a vyražte na výlet. Hezky se bavte!

73! Franta CV