Zkušenosti s kamerou SONY HDR FX-1 [2]
                
Tomáš Dusil - kameraman ČT

 

   Zdravím z Moskvy!

   Tak konečně jsem se dostal ke shrnutí svých pokusů s FX1. Rovnou se omlouvám, že píši tak pozdě, ale jsme teď trochu vytížení. Mail od pana Martínka byl velice podnětný a ihned mě vyprovokoval k experimentům. Pokusím se tedy všechno podrobně popsat.

    Zatím pozdravuji do ČR!!                                                             Tomáš

 

 

 

 

 

   Před několika dny jsem dostal zajímavý podnět od pana Martínka, který porovnával intenzitu záznamu zvuku u kamer Sony HDR-FX1 a TRV-900E. Jeho zkušenost je taková, že nová, HDV kamera firmy Sony zaznamenává zvuk z vestavěného mikrofonu v automatickém režimu velmi slabě. Vyzkoušel jsem tedy i svou vlastní kameru FX1 a opět ji porovnal s kamerou PD100, která je vlastně DV-CAM verzí kamery TRV900. Naskytla se tedy unikátní možnost srovnání těch samých kamer, které porovnával pan Martínek. Pokud své pokusy shrnu, musím konstatovat, že i já jsem dospěl ke stejným výsledkům.

   Nejprve popíši podmínky, které při svém testu použil pan Martínek:

   "Po mnoha zkouškách s touto kamerou (Sony HDR-FX1) jsme dospěli k názoru že intenzita záznamu zvuku této kamery je značně slabší, v porovnání se zvukem kamery Sony TRV-900E.  Při seřízení v menu  Audio set  / MULTI-SOUND - Stereo / 16bit/ Wind - Off / MIC/LINE IN  se nám jeví záznam zvuku velmi slabé úrovně - běžně mezi -30 až -22dB v režimu AUTOMATIKA. Při posledním záznamu pěveckého sboru, při stanovišti kamery HDR-FX1 asi 5m od sboru v sále s nízkou klenbou je výsledná úroveň zápisu o něco vyšší a to: -22 až -12dB. Pro porovnání jsme postavili vedle sebe kamery SONY DCR TRV-900E a HDR-FX1 a při přepisu záznamu z TRV900E do PC byl zvuk na úrovni -6 až -2dB, to znamená podstatně silnější než výše uvedená úroveň u zmíněné FX1. Údaje v dB, které uvádím, jsem odečetl z LCD obrazovky, z indikátorů úrovně L+R kanálů po volbě STATUS CHECK / AUDIO. Všechny zkoušky byly provedeny v režimu AUTOMATIKA, poněvadž ve své praxi používáme zvuk v MANUALU pouze vyjímečně..."

   Text cituji z mailu, který mi pan Martínek zaslal a přikládám výřez z jednoho obrázku, který byl "přibalený" s dalšími k psaní.

 

   Je to screenshot, ze střihového software, do kterého ve studiu pana Martínka natáhli přes i-Link záznamy z obou kamer, bez jakékoliv korekce zvuku. Je jasně vidět úroveň zvuku u jednotlivých záznamů.

   Podmínky mých pokusů byly podobné, jen jsem je trochu rozšířil. Pan Martínek se nezmiňuje ve svém textu, zda testoval kameru v režimu DV, nebo HDV. Tato otázka se mi jevila důležitá, protože kamera využívá v těchto dvou režimech různé způsoby záznamu zvuku. Zatímco u režimu DV je to PCM, u HDV se využívá MPEG-1 Audio Layer2. Myslel jsem, že by to mohlo mít na testování vliv. Ještě se chci omluvit všem zvukařům, protože já jím opravdu nejsem. Ve své praxi kamermana si pochvaluji současnou úroveň zvukové techniky, která umožňuje i "nestudovanému" člověku při zachování jistých pravidel pořídit velice kvalitní zvuk. Pokusím se tedy na problematiku záznamu zvuku kamerou FX1 nahlédnout z laické roviny. Tak a teď už k podmínkám, které jsem nastavil já. Postavil jsem obě kamery na stativ vedle sebe do střižny a z přehrávače pustil záznam rozhovoru pořízený Betacamem. Hlasitost odposlechu z Bety jsem v průběhu testu neměnil a ani postavení kamer se nezměnilo. Jako alternativu mluvenému slovu jsem použil i zvuk tónu o kmitočtu 1000 Hz.

  
Zvuk jsem pořídil při těchto nastaveních:

   1) Externí mikrofon, postavený co nejblíže zdroji zvuku, režim úrovně zvuku nastaven manuálně přibližně na dvě třetiny možného rozsahu.

   2) Vestavěný mikrofon, režim úrovně zvuku - automat. Kamerou FX1 jsem natočil zkušební záznam jak v režimu DV, tak HDV.

   Záznam jsem potom přepsal do PC, s tím, že HDV byl překonvertován do DV už v kameře (nemám stále ještě možnost zpracovávat HDV). Z celého testu jsem udělal necelou minutu trvající

AVI animaci

kde je zvuk kompresován do formátu mp3.

  
Výsledek je zajímavý: Při pořízení zvuku na externí mikrofon a manuální úroveň byly rozdíly u obou kamer minimální. Jednu zajímavost jsem ale zjistil u FX1. Kamera v tomto případě pořídila z jednoho mikrofonu "stereofonní" nahrávku, ale amplitudy vln (laický výraz, nevím jak to srozumitelně popsat) byly opačné.     [Pozn. -  polarita audiosignálů byla opačná] Pokud jsem tedy chtěl stereo záznam převést do monofonního režimu, vlny se vzájemně vyrušily a zvuk téměř úplně zmizel. Řešil jsem tento problém asi dva dny, než jsem si vzpoměl, že jsem asi před dvěma roky převáděl mono nahrávku na stereo a využíval tuto možnost (opačné amplitudy) v softwaru Sound Forge. Je ale možné, že za všechno můžu já buď špatným nastavením čehosi v menu, nebo mám jinak zapojený kabel. Je to totiž kabel, který má na jedné straně malý 3,5 Jack a na druhé XLR. PD 100 pořídila "stereo" z jednoho mikrofonu normálně a při převodu na mono žádný problém nebyl.

  
Pro větší názornost jsem také pořídil screenshoty z okének v softu Sound Forge. Je na nich jasně vidět jaká byla úroveň zvuku při jednotlivých nastaveních.

 
   Zde máme zvuk natočený PD100 při použití externího mikrofonu a manuální úrovně zvuku.
   FX1 také externí mikrofon a manuální nastavení úrovní. Nahrávka v režimu DV.
   Opět FX1, externí mikrofon a manuální úrovně. Nahrávka v režimu HDV. Dokonce se mi podařilo nahrát stejnou část řeči jako s PD100, takže je možné porovnávat.
   Tady už je řeč pořízená kamerou PD100 vestavěnými mikrofony, s nastavením úrovní na automat. Nutno ještě podotknout, že záznam je dost zašuměný. Je to pochopitelné, zdroj zvuku byl poměrně daleko a úrovně jsou opravdu vytažené.
   Stejná část řeči pořízená FX1 vestavěnými mikrofony, s nastavením úrovní na automat. Záznam je v režimu DV. Úroveň zvuku je opravdu velmi nízká.
   Řeč pořízená vestavěnými mikrofony FX1 v režimu HDV. Úroveň je o trochu vyšší než v režimu DV.

 

   Opět vestavěný mikrofon a automatické úrovně u kamery PD100. Tentokrát je zaznamenán tón o kmitočtu 1000 Hz.
   Tón jak jej zaznamenala FX1 vestavěnými mikrofony v režimu automatických úrovní v DV.
   A konečně FX1, vestavěné mikrofony, automatické úrovně, tón, režim HDV. Opět je úroveň zvuku trochu vyšší, než u DV.

   Z obrázků jasně vyplývá, že při pořízení zvuku na vestavěné mikrofony a automatické úrovně zvuku byly výsledky odpovídající zkušenosti pana Martínka. Trochu lepší výsledky jsem zaznamenal u úrovně zvuku v režimu HDV (byl trochu silnější). Ještě pro úplnost chci dodat, že jsem u FX1 nevypínal Wind filtr.

   Pokud tedy celý tento malý testík shrnu, myslím si toto: S kamerou FX1 je asi lépe točit v režimu HDV a pak jej zpracovávat v DV. Je to i lepší pro případ vracení se k natočenému materiálu v budoucnu, kdy bude logicky cena střihových karet pro HDV nižší a mezi lidmi se rozšíří TV schopné zobrazit vyšší rozlišení. Pokud bude třeba natočit s FX1 materiál kde je zvuk důležitý (přímá výpověď respondenta na kameru, záznam koncertu či zpěvu), musí být pořízen na externí mikrofon a úrovně musí být v režimu manuál. Ještě lepší bude přizvat zvukaře. Pokud se bude pořizovat záznam kde je prioritní obraz (prostřihy, výstava obrazů, výroba čehosi...) vestavěný mikrofon stačí. V případě potřeby není nakonec problém úroveň zvuku trochu zvednout při střihu v PC. Kamera PD100 (TRV900) potvrzuje, že je ideální v situaci, kdy se kameraman nechce starat o nic jiného než o pořízení obrázků. Má při tom jistotu, že pokud bude točit rozhovor ve velice nestandartních podmínkách, zvuk bude mít.